பி.எஸ்.ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் ஜவுளி மற்றும் ஆடைகளுக்கான AIC- NIFT-TEA Incubation Centre (அடல் புதுமை மிஷன், என்ஐடிஐ ஆயோக், இந்திய அரசு ஆதரவு) திங்களன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது.

AIC- NIFT-TEA Incubation Centre மாணவர்களின் தயாரிப்புகள் மற்றும் யோசனைகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு உதவும்.... (More)